Bouwregelgeving

De eisen voor brandwerendheid en brandgedrag van gebouwen zijn vast gelegd in het bouwbesluit 2012 en zijn gebaseerd op bouwkundige eisen (brandbaarheid en rookproductie) van materialen, compartimentering en brandwerendheid.
Er worden ook eisen gesteld aan materiaaltoepassingen in relatie tot brandveiligheid. Er worden met name technische eisen voor constructieonderdelen met betrekking tot brandveiligheid omschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de voorschriften rond het gebruik van bouwwerken; hierbij gaat het over inrichtings- en aankledingsmaterialen.
Voor de toepassing bouwmaterialen in gebouwen worden prestatie-eisen omschreven, die onder meer zijn vastgelegd in brandenrookklassen. Voor aankleding zijn onder meer eisen opgenomen voor brandbaarheid en navlamduur.

Zowel voor utiliteitsgebouwen als overige gebruiksfuncties geeft het Bouwbesluit eisen
verdeeld over 5 hoofdstukken

  • Veiligheid,
  • Gezondheid
  • Bruikbaarheid
  • Energiezuinigheid
  • Milieu

Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande geheel of gedeeltelijke verbouw en tijdelijke bouw.
In het algemeen zijn de brandwerendheid eisen voor nieuwbouw het hoogst .Het hoofdstuk  “technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid” bevat de eisen voor vluchtroutes, de bijdrage aan brandvoortplanting door materialen, de rookproductie van materialen en de compartimentering.

De afdeling 'sterkte bij brand' beschrijft de (prestatie)eisen voor de brandwerendheid van draagconstructies. Het gaat dan om de 'brandwerendheid met betrekking tot bezwijken',
De brandwerendheid tegen bezwijken is de tijd gedurende welke een constructie-onderdeel weerstand kan bieden aan de erop werkende belasting. Gebruikelijk is om hierbij verhitting volgens de standaardbrandkromme te beschouwen. De standaardbrandkromme beschrijft het veronderstelde verloop van de temperatuur in de tijd.


  1. Startpagina - Brandwerend
  2. Testen, normen en brandcertificaten
  3. Vaktermen
  4. Het kiezen van de juiste brandwerende platen

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok