Testen, normen en brandcertificaten

 • CE markering
  Voor veel producten die binnen de Europese Unie verhandeld worden, is CE- markering vereist. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • ETA certificaat 
  Voor producten zonder geharmoniseerde norm of waarvoor de beoordelingsmethode of essentiële kenmerken binnen deze norm ontoereikend zijn, is een CE-markering op te stellen op basis van een ETA (European Technical Assessment).
 • ETAG
  Dit is een vrijwillige procedure om producten voor brandwerende bekleding van staalconstructie te laten voorzien van een CE markering. Een CE markering is niet  verplicht aangezien deze materialen nog niet via een hEN (harmonised EN) worden aangestuurd
 • DoP verklaring 
  Producten met een CE-markering moeten sinds 1 juli 2013, een prestatieverklaring hebben. Dit is vastgelegd in de Verordening Bouwproducten. Afnemers van deze bouwproducten krijgen van fabrikanten en importeurs informatie over de prestaties van het bouwproduct

Bij het bepalen van het bezwijken van een bouwconstructie, wordt uitgegaan van de buitengewone belastingscombinaties die volgens NEN-EN 1990 kunnen optreden bij brand.

De tijdsduur van het bezwijken wordt afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald volgens:

 • NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies
 • NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies
 • NEN-EN 1994-1-2+A1:2014 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
 • NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies
 • NEN 6069:2011  Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

Deze norm regelt de klassering en beproeving van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland. Voorlopig is de brandwerendheid in de regelgeving geregeld in een duaal stelsel. Voor producten en bouwdelen met CE-markering moet de brandwerendheid worden bepaald volgens NEN-EN 13501-2.

 • NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 en
  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • NEN-EN 13381-4:2013 en
  Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 4: Passieve bescherming (platen) aangebracht op stalen constructiedelen
 • NEN-EN 13381-8:2013 en
  Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 8: Reagerende bescherming (coatings) aangebracht op stalen constructiedelen

Meer info: http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-2


Testen en testrapporten

Bouwdelen en constructies worden getest op hun brandgedrag / brandwerendheid door erkende instituten(notified bodies). In Nederland zijn de 2 test instituten Efectis en Peutz
Zij bepalen door uitgebreide brandtests het brandgedrag van producten, materialen en constructies en verzorgen de private certificering.


 1. Startpagina - Brandwerend
 2. Testen, normen en brandcertificaten
 3. Vaktermen
 4. Het kiezen van de juiste brandwerende platen

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok