CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid in de bouw heeft niet allen betrekking op hout en houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen of materialen die bijdragen aan duurzame gebouwen. Duurzaamheid in de bouw gaat ook over energiezuinige bedrijfsvoering van de bedrijven die actief zijn in de bouwsector. In dit kader zijn wij dit jaar een traject gestart onze ambitie om een energiebewuste leverancier van hout, plaatmateriaal en afbouwmaterialen te zijn om te zetten in voor iedereen zichtbare daden.

Sinds 1 september 2011 is Jongeneel BV gecertificeerd via KIWA voor niveau 3 op de CO2 prestatieladder (KIWA certificaat). De CO2 prestatieladder wordt beheerd door SKAO (Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). We laten daarmee zien dat wij een stevig energiebeleid hebben, uitdagende reductiedoelstellingen hebben geformuleerd, maatregelen hebben getroffen om deze te behalen en initiatieven in de keten hebben ondernomen om de CO2 uitstoot nog verder terug te dringen.

Onderbouwd met beleidsplannen is destijds gekozen om eind 2013 een reductie van 5% integraal te realiseren. Tot begin 2013 lagen wij hiervoor uitstekend op koers. Het inspelen op economische veranderingen hebben het bedrijfsmodel van Jongeneel dermate beïnvloed, dat de werkelijk gerealiseerde  reductie tot en met 2013, gemeten in relatie tot het gekozen basisjaar 2010, enig genuanceerde toelichting behoeft. Werkelijk is een reductie van 1.8% gerealiseerd. Zouden we ons puur richten op de reductie zoals deze zou zijn in de bedrijfsformat en omvang van de bedrijfsactiviteiten zoals deze in 2010 was, dan zou een reductie gerealiseerd zijn van circa 5.4%, waarmee wij onze doelstellingen over het eerste tijdvak (2010-2013) gerealiseerd hebben.

We blijven ons in de komende jaren vasthouden aan de ingeslagen weg en hebben daarom bewust onze nieuwe ambitie geformuleerd. Voor het tijdvak 2014-2017 is zodoende een beleidsplan opgesteld met als hoofddoel een reductie van 5.5% eind 2017. Deze reducties zullen in de periode 2014 tot en met 2017 gerealiseerd worden.

Om deze ambitieuze doelstelling te behalen heeft Jongeneel verschillende energie efficiëntie maatregelen getroffen, waaronder:

  •     Energiezuinige verlichting
  •     Energiezuinige heftrucks
  •     Cursus het nieuwe rijden
  •     Energiezuinige vrachtwagens
  •     Efficiëntere routeplanning vrachtwagens.


Daarbij onderzoekt Jongeneel de mogelijkheden om gefaseerd over te stappen op groene stroom die voldoet aan de eisen van Stichting Milieukeur.

We zijn in 2011 gestart met een uitgebreide communicatie richting medewerkers en externe belanghebbenden over onze inspanningen om de CO2 uitstoot te verlagen. Dat blijven we doen. Op deze website is steeds de meest actuele informatie te vinden. Zie hieronder ook twee artikelen uit ons klantenmagazine ''Inhout'':

Duurzaam bouwen via Ketensamenwerking

Focus op energiezuinige bedrijfsvoering


Daarnaast nemen we actief deel aan een aantal initiatieven in de keten die duurzaamheid in de bouwsector vergroten. Voorbeelden hiervan zijn onze initiatieven, samen met het Wereld Natuurfonds, FSC en de VVNH, om hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen te stimuleren en verschillende duurzame bouwprojecten en de continue zoektocht naar duurzame bouw- en afbouwmaterialen.

Meer lezen:
Inzicht in CO2 emissies (3.A.1)
Reductie van CO2 emissies (3.B.1/3.B.2)

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok