Naar een energiezuinige bedrijfsvoering

Jongeneel wil een substantiële bijdrage leveren aan reductie van CO2 emissies. Het energiebeleid van Jongeneel richt zich in eerste instantie op energie-efficiency en in tweede instantie op het gebruik van duurzame energie. Daarbij hecht Jongeneel aan samenwerking in de keten om gezamenlijk CO2 emissies nog verder terug te dringen. Op dit moment betreft het energiebeleid in ieder geval de scope 1 en scope 2 emissies. Dit betekent niet dat Jongeneel nalaat maatregelen te treffen die ook scope 3 emissies reduceren. Jongeneel verplicht zichzelf om haar energie-efficiency continu te verbeteren. Doelstellingen die Jongeneel heeft geformuleerd om inhoud te geven aan het energiebeleid zijn: Een CO2 reductiedoelstelling van 5% in 2013 ten opzichte van 2010 (2,5% in scope 1 en 2,5% in scope 2). Een geleidelijke invoering van groene stroom. Een actieve bijdrage aan CO2 reductie initiatieven in de keten. Jongeneel heeft om haar CO2 reductiedoelstelling te behalen een aantal maatregelen getroffen:

  • Energiezuinige verlichting
  • Energiezuinige heftrucks
  • Cursus het nieuwe rijden
  • Energiezuinige vrachtwagens
  • Efficiëntere routeplanning vrachtwagens

Energiezuinige verlichting

Het elektriciteitsverbruik van verlichting zal in eerste instantie worden gereduceerd door op alle vestigingen sensoren en klokken te monteren. De verwachting is dat hiermee het elektriciteitsverbruik met 3% zal afnemen. De huidige verlichting van loodsen zal vervangen worden zodra zich ontwikkelingen voordoen die geschikt zijn voor de koude en donkere loodsen.

Energiezuinige heftrucks

De aanwezige elektrische heftrucks zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het elektriciteitsverbruik van Jongeneel. Het exacte verbruik per type heftruck wordt momenteel onderzocht. Afhankelijk van dit onderzoek worden maatregelen genomen om te komen tot een energiezuiniger heftruckpark.

Cursus Het Nieuwe Rijden

Zowel de berijders van leasewagens als de chauffeurs van de vrachtwagens van Jongeneel zullen de komende drie jaar de cursus Het Nieuwe Rijden ondergaan. De verwachting is dat het brandstofverbruik hierdoor met 5% zal afnemen.

Energiezuinige vrachtwagens

Jongeneel heeft het beleid om op het vervangingsmoment van haar eigen vrachtwagens steeds te kiezen voor het meest zuinige type. Op dit moment is dat de Euro-norm 5. Daarbij onderzoekt Jongeneel de mogelijkheden van bifuel en aardgas vrachtwagens.

Efficiëntere routeplanning vrachtwagens

De verdere uitrol van het programma Shortrec, dat verantwoordelijk is voor een betere belading en planning van de eigen en ingehuurde vrachtwagens, zal ervoor zorgen dat het brandstofverbruik van het transport verder zal afnemen. Lees het artikel over Jongeneel op Logistiek.nl.

Meer lezen:
Inzicht in CO2 emissies (3.A.1)
CO2 initiatief in de keten (3.D.1)
Communicatieplan CO2 (3.C)
Nieuwsberichten CO2

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok