Nieuw bouwbesluit en omgevingsvergunning

Wat is precies een omgevingsvergunning? Voor welke bouw- en sloopactiviteiten heb je een vergunning nodig? Wanneer kan je een verbouwing vergunningsvrij uitvoeren?
Allemaal onderwerpen die worden belicht tijdens de PROFsessies op de Jongeneel vestigingen door Bouwstudio Pelser Hartman. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe bouwbesluit wat op 1 april 2012 is ingevoerd. Het nieuwe bouwbesluit kent specifiek regels voor verbouwingen, iets wat we voorheen nog niet kenden.
Een belangrijk begrip daarbij het is rechtens verkregen niveau. Wat is dat niveau precies, en hoe pas je dit toe? Als laatste onderwerpen belicht Pelser Hartman nog enkele technische aanpassingen die in het bouwbesluit zijn doorgevoerd en werpen ze een kleine blik in de toekomst.

Open de presentatie voor een preview.