TERUG

CO2 prestatieladder

Duurzaamheid in de bouw heeft niet allen betrekking op hout en houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen of materialen die bijdragen aan duurzame gebouwen. Duurzaamheid in de bouw gaat ook over energiezuinige bedrijfsvoering van de bedrijven die actief zijn in de bouwsector. In dit kader zijn wij dit jaar een traject gestart onze ambitie om een energiebewuste leverancier van hout, plaatmateriaal en afbouwmaterialen te zijn om te zetten in voor iedereen zichtbare daden.

Sinds 1 september 2011 is Jongeneel BV gecertificeerd via KIWA voor niveau 3 op de CO-2 prestatieladder (kiwa). We laten daarmee zien dat wij een stevig energiebeleid hebben, uitdagende reductiedoelstellingen hebben geformuleerd, maatregelen hebben getroffen om deze te behalen en initiatieven in de keten hebben ondernomen om de CO-2 uitstoot nog verder terug te dringen.

Jongeneel heeft zich tot doel gesteld om de totale CO-2 emissies aan het eind van 2013 met 5% teruggebracht te hebben.

Om deze ambitieuze doelstelling te behalen heeft Jongeneel verschillende energie efficiëntie maatregelen getroffen, waaronder:

  •     Energiezuinige verlichting
  •     Energiezuinige heftrucks
  •     Cursus het nieuwe rijden
  •     Energiezuinige vrachtwagens
  •     Efficiëntere routeplanning vrachtwagens.


Daarbij onderzoekt Jongeneel de mogelijkheden om gefaseerd over te stappen op groene stroom die voldoet aan de eisen van Stichting Milieukeur.

We zijn in 2011 gestart met een uitgebreide communicatie richting medewerkers en externe belanghebbenden over onze inspanningen om de CO-2 uitstoot te verlagen. Dat blijven we doen. Op deze website is steeds de meest actuele informatie te vinden. Bijgaand twee artikelen uit ons klantenmagazine 'Inhout'.
Daarnaast nemen we actief deel aan een aantal initiatieven in de keten die duurzaamheid in de bouwsector vergroten. Voorbeelden hiervan zijn onze initiatieven, samen met het Wereld Natuurfonds, FSC en de VVNH, om hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen te stimuleren en verschillende duurzame bouwprojecten en de continue zoektocht naar duurzame bouw- en afbouwmaterialen.

Meer lezen:
Inzicht in CO-2 emissies (3.A.1)
Reductie van CO-2 emissies (3.B.1/3.B.2)
CO-2 initiatief in de keten (3.D.1)
Communicatieplan CO-2 (3.C)
Nieuwsberichten CO-2

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok