Nieuwsberichten CO2

 

Graag informeren wij u over onze voortgang en prestaties met betrekking tot certificering volgens de CO2 Prestatieladder.
 
Sinds 1 september 2011 zijn wij gecertificeerd voor de zogenoemde CO2 prestatieladder. We hebben destijds direct een begin gemaakt met het formuleren van een energiebeleid, bestaande uit reductiedoelstellingen en maatregelen om deze te behalen. Ook hebben we enkele initiatieven opgestart om in de keten de CO2 uitstoot verder terug te dringen.
 
Uit de emissie-inventaris die Jongeneel over 2013 heeft opgemaakt, blijkt dat de totale uitstoot  4.860.496 kg CO2 bedraagt ( 57% scope 1 en 43% scope 2) . Een daling van 1.8% ten opzichte van 2010. Deze daling is met name een gevolg van verminderde energieverbruik van aardgas (-17.0%) en elektriciteit (-1.4%) van onze gebouwen.
 

  Tabel 1. CO2 emissies per emissiebron 2010-2013
 

 Jongeneel heeft gedurende de afgelopen jaren enkele acquisities verricht met als gevolg dat er op gebied van vestigingslocaties een viertal vestigingen zijn toegevoegd. Ook zijn de medewerkers en bedrijfswagens van deze bedrijven overgekomen naar de activiteiten van Jongeneel BV.

Als we acquisities niet mee wegen in het vergelijk met basisjaar 2010 dan is er sprake van een significante reductie. Een op basis van de situatie in 2010 opgemaakte emissiebalans laat zien dat er een reductie heeft plaatsgevonden van -5.4%.
 
Uit de emissie-inventaris die Jongeneel over 2013 heeft opgemaakt, op basis van de huishoudelijke situatie zoals deze in 2010 van toepassing was, blijkt dat de totale uitstoot 4.681.447 kg CO2 bedraagt ( 57% scope 1 en 43% scope 2) . Een daling van 5.4% ten opzichte van 2010. Deze daling wordt gerealiseerd over nagenoeg alle emissiebronnen zoals wij deze onder scope 1 en scope 2 rapporteren.
 

 

 Tabel 2. CO2 emissies per emissiebron (uitgaande van bedrijfsformat 2010)

 
Wij hebben in 2011 de doelstelling geformuleerd de totale CO2 emissies aan het eind van 2013 met 5% te reduceren ten opzichte van de situatie 2010. Trots zijn wij op het realiseren van deze reductiedoelstelling. Voor het komende tijdvak 2015-2017 wordt thans een nieuw beleidsplan opgemaakt dat moet voorzien in een verdere reductie van 5.0% in 2017, gemeten over de situatie per ultimo 2013. 
 
Jongeneel heeft de ambitie koploper te zijn op gebied van duurzaamheid. Mede hiervoor blijven wij verschillende energie efficiënte maatregelen treffen, waaronder: energiezuinige verlichting, energiezuinige heftrucks, energiezuinig autobeleid en blijvend verhogen van beladingsgraden van ingaande en uitgaande logistiek. In de keten wordt thans met enkele partners in de bouw actief invulling gegeven aan duurzame logistiek.


 

Meer lezen:
Inzicht in CO2 emissies (3.A.1)
Reductie van CO2 emissies (3.B.1/3.B.2)

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok