Voortgang CO2 reductie

Naar een energiezuinige bedrijfsvoering

Graag informeren wij u over onze voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot onze certificering volgens de CO2 Prestatieladder.

Sinds 1 september 2011 zijn wij gecertificeerd  voor de zogenoemde CO2 prestatieladder, zoals door ProRail enkele jaren geleden in het leven geroepen en inmiddels in beheer bij SKAO. We hebben destijds direct een begin gemaakt met het formuleren van een energiebeleid, bestaande uit reductiedoelstellingen en maatregelen om deze te behalen. Ook hebben we enkele initiatieven opgestart om in de keten de CO2 uitstoot verder terug te dringen.

Uit de emissie-inventaris die Jongeneel over 2012 heeft opgemaakt, blijkt dat de totale uitstoot  4.652.646 kg CO2 bedraagt ( 56% scope 1 en 44% scope 2) . Een daling  van 6.0% ten opzichte van 2010. Deze daling is met name een gevolg van de sterke vermindering van gebruik van aardgas (-38.6%)  en elektriciteit (-2.8%) op de vestigingen.


Tabel 1. CO2 emissies per emissiebron

Jongeneel heeft zich tot doel gesteld om de totale CO2 emissies aan het eind van 2013 met 5% teruggebracht te hebben ten opzichte van 2010. Deze doelstelling zal ruimschoots gehaald worden, aangezien reeds geïmplementeerde maatregelen de benodigde reductie naar verwachting in de komende periode verder zullen vergroten.

Om deze doelstelling daadwerkelijk te behalen heeft Jongeneel verschillende energie efficiëntie maatregelen getroffen, waaronder: energiezuinige verlichting, energiezuinige heftrucks, cursus het nieuwe rijden, energiezuinige vrachtwagens en een efficiëntere routeplanning voor onze vrachtauto’s. In de keten wordt thans met enkele partners in de bouw invulling gegeven aan een vorm van duurzame logistiek.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen, omdat we hopen dat wij gezamenlijk een verdere reductie van de CO2 uitstoot in de bouw kunnen realiseren.
 


 

Meer lezen:
Inzicht in CO2 emissies (3.A.1)
Reductie van CO2 emissies (3.B.1/3.B.2)
CO2 initiatief in de keten (3.D.1)
Communicatieplan CO2 (3.C)