Wettelijke eisen

Bouwbesluit  

In 2015 is een belangrijke stap gezet om de energieprestatie van woningen aan te scherpen. In 2015 geldt voor nieuwbouw een EPC*) ≤ 0,4, In de komende jaren zal de EPC verder worden aangescherpt tot een niveau van volledig energieneutraal (EPC-0) in 2020.
*De EPC ((energieprestatiecoefficient ) drukt de energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die de woning twintig jaar geleden gebruikt zou hebben.
De aanscherping van de EPC eis heeft directe bouwkundige gevolgen voor het isoleren van de gebouwschil. Een lagere EPC eis betekent een hogere Rc waarde en dus een hogere vereiste isolatiewaarde. Omdat het kosten effectiever is om hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in een gevel of vloer (zie afbeelding) zijn de vereiste Rc waardes per bouwdeel verschillend.

Nieuwbouw 

Voor nieuwbouw gelden de onderstaande minimale Rc waarden:
Vloeren: Rc ≥ 3,5 m²K/W
Gevels: Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken: Rc ≥ 6,0 m²K/W

Renovatie 

Bij renovatie zijn de bovenstaande eisen niet van toepassing. Wel gelden er andere regels ten aanzien van de isolatiewaarden. 
Bij renovatie geldt het zgn. ‘rechtens verkregen niveau’. Deze ligt tussen het nieuwbouwniveau (bovengrens) en het niveau van de bestaande bouw (met een ondergrens van 1,3m2 K/W). Hoe ouder de woning hoe groter het verschil over het algemeen is. Het niveau van de bestaande bouw (actuele kwaliteitsniveau) zoals bijvoorbeeld de isolatiewaarde blijkt uit de afgegeven vergunning(en) voor de oorspronkelijke bouw en eventuele latere verbouwingen.
Sommige ‘verbouwingen’ vallen onder het nieuwbouwbesluit. Dit geldt bijvoorbeeld voor het oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of bijbehorend bouwwerk. Op www.bouwbesluitonline.nl is alle informatie terug te vinden met betrekking tot regelgeving rondom nieuwbouw en renovatie.

Bouwbesluit en renovatie

In artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012 wordt gesproken over een "ingrijpende renovatie" Hoe kan ik bepalen of er sprake is van een “ingrijpende renovatie”? Kan ik op de bouwvergunning zien/herkennen dat het om een ingrijpende renovatie gaat zoals hier bedoeld?
Wat een ingrijpende renovatie is blijkt uit artikel 3.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012: "Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 5.6, derde lid, van het besluit (Bouwbesluit 2012) is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave oktober 2011, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft."
Op grond van de tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie die moeten worden ingediend bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zal doorgaans eenvoudig blijken of meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Verder geeft de toelichting op artikel 5.6 richting: "Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis."

Zelf online Rc waarden berekenen 

Gaat u aan de slag met een project dat valt onder het nieuwbouwbesluit? Op de sites van onze leveranciers (o.a. Kingspan Insulation, Knauf Insulation, Isobouw en Rockwool) vindt u handige online rekentools waarmee u snel en eenvoudig de Rc waardes van verschillende constructies kunt berekenen inclusief de daarbij behorende relevante isolatiematerialen.

Energielabel 

Per 1 januari 2015 zijn huiseigenaren verplicht om bij verkoop of verhuur een definitief energielabel te overleggen. Het energielabel geeft  met de klassen A tot en met G aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Huiseigenaren die een woning zonder energielabel verkopen, riskeren een boete die kan oplopen tot wel 400 euro.

Met de komst van het energielabel staan veel huiseigenaren voor de vraag hun woning energiezuiniger te maken. Een van de meest effectieve energiebesparende maatregelen is het isoleren van de woning. Dakisolatie levert daarbij de grootste besparing op maar ook gevel- en vloerisolatie dragen in belangrijke mate bij aan het energiezuinig maken van een woning. Op www.energielabel.nl kunnen huiseigenaren een stappenplan doorlopen om erachter te komen welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen voor hun woning en daarmee hun energielabel verbeteren.  

Eind 2015 strengere isolatie-eisen voor renovatie 

Vanaf eind dit jaar (vermoedelijk november) worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt vanaf eind dit jaar een warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0 m2K/W voor een dak. Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2K. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.

De eisen zijn voor de Nederlandse context niet super streng en worden doorgaans bij een standaard renovatie eenvoudig gehaald. Omdat de wijzigingen vrij snel van kracht worden en er geen overgangsperiode geldt, is het raadzaam goed op te letten bij renovatieprojecten waarvoor eind dit jaar een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

De wijzigingen worden vermoedelijk in november in het Staatsblad gepubliceerd en zijn na publicatie meteen van kracht.
 


Startpagina

  1. Kiezen van isolatiemateriaal
  2. Verschillen in isolerend vermogen
  3. Wettelijke eisen
  4. Financiële voordelen

Vloerisolatie

Vloerisolatie

Gevelisolatie

Gevelisolatie

Dakisolatie

Dakisolatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok