Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013

Isolatiewaarden bij ingrijpende renovatie.
Het nieuwe voorschrift over de ingrijpende renovatie is opgenomen in artikel 5.6 van het Bouwbesluit 2012. Onder ingrijpende renovatie wordt hier verstaan een renovatie waarbij óf de totale kosten van de renovatie van de gebouwschil of de technische bouwsystemen (installaties) hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, óf meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gewijzigd en deze wijziging de integrale gebouwschil betreft. Zo’n renovatie moet aan de nieuwbouweisen voldoen.

bouwbesluit