text.skipToContent text.skipToNavigation
Corona-update: Iedereen is weer welkom op onze vestigingen, maar houd je aan de coronamaatregelen.

Circulariteit

De Nederlandse overheid heeft besloten dat zij in 2050 een volledig circulaire economie wil. Maar wat houdt dat in? En hoe doen we dat? Om het niveau van circulariteit aan te geven, wordt er vaak gebruik gemaakt de R-ladder model. Jongeneel heeft vijf onderdelen uit dit model geselecteerd om actief mee aan de slag te gaan:
 
  • Refuse: Jongeneel verhandelt alleen goederen met een verantwoorde herkomst. Goederen die niet voldoen aan de juiste certificering worden geweigerd.
  • Reduce: Jongeneel streeft ernaar zo min mogelijk afval te produceren door middel van zaagoptimalisatie in onze Platerij.
  • Refurbish: Jongeneel blijft de bouw steunen door de CO2-footprint te verlagen. Dit doen wij bijvoorbeeld door bekistingbalken en steigerdelen retour te nemen en geschikt te maken voor hergebruik.
  • Re-purpose: Jongeneel is samen met Korenet aan het onderzoeken of er voor steigerdelen en geoogst hout, een nieuwe bestemming te vinden is.
  • Recycle: Jongeneel werkt samen met afvalverwerkers Beelen, Renewi en SueZ om onze afvalstromen circulair te houden. Daarnaast wordt gezocht naar verwerkers voor Refurbish en Re-purpose.
Alle kunststoffen die Jongeneel inzamelt, worden 100% circulair gemaakt en een gedeelte daarvan vind je terug in de producten van onze leveranciers. Bijvoorbeeld bij UPM ProFi Deck.

R-ladder model

Producten slimmer gebruiken en maken


 
Refuse De eerste stap naar in circulaire economie is geen makkelijke: weiger het gebruik van grondstoffen. Lukt dit niet (meteen)? Dan betekent dit niet dat er geen start in circulaire economie mogelijk is. Neem de volgende stappen door en kijk naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf.
Reduce In sommige gevallen kan het gebruik van grondstoffen moeilijk worden voorkomen. Wel kunt u onderzoeken of er bij de productie minder grondstoffen gebruikt kunnen worden. Kan bijvoorbeeld afval bij productie worden voorkomen of verminderd?
Redesign Een belangrijk element van een circulaire economie is het terugstellen van de vraag. Wil uw klant lampen, of licht? Is de aanschaf van een product of het gebruik van een bepaald materiaal of verpakking überhaupt wel nodig? In deze stap ontwerpt u opnieuw uw project of product, met circulariteit als uitgangspunt.
Levensduur van producten en onderdelen verlengen Re-use Hierbij hergebruikt u uw producten. Heeft u het product of materiaal niet meer nodig in uw proces? Waarschijnlijk is iemand anders er wél heel blij mee.
Repair In een circulaire economie ziet u een verschuiving van een producteneconomie naar een diensteneconomie. Reparatie is hierin een belangrijk onderdeel. Hoe kunt u uw klanten of productstroom hierbij helpen?
Refurbish Hierbij biedt u niet alleen tweedehands producten aan, maar knapt u het product ook op. Gebruikte artikelen worden steeds vaker hersteld of vernieuwd om vervolgens verkocht te worden tegen een lagere prijs dan het gloednieuwe product.
Remanufacture Bij Remanufacture worden er nieuwe producten gemaakt van (onderdelen van) oude producten.
Nuttige toepassen van materialen Repurpose Een product hergebruiken met een ander doel. Zo worden oude treinrails nu gebruikt om gietijzeren pannen te maken. Maar u kunt ook denken aan kantoren die worden getransformeerd tot woningen Een andere ‘r’ die hierop aansluit is Retrieve: het terugwinnen van productcomponenten voor hergebruik, als er met het product zelf niets meer kan.
Recycle Recycling is één van de laatste stappen in de circulaire economie. Dit komt omdat er bij recycling nog veel energie wordt verbruikt. Bij recycling verwerkt en hergebruikt u materialen.
Recover Dit is de allerlaatste stap in de circulaire economie. Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Zo wordt al het mogelijke gehaald uit restmateriaal.
(Bron Copernicus instituut en Universiteit Utrecht)