Duurzaam hout

Duurzaam geproduceerd hout en houtproducten

Het commerciële beleid van Jongeneel richt zich niet alleen op de kwaliteit en de prijs van haar hout en houtproducten, maar ook op verantwoord & duurzaam bosbeheer. Jongeneel is aangesloten bij de brancheorganisatie VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) en heeft het beleidsplan 2010-2015 "Bewust met hout" ondertekend. Daarbij staat de promotie en verkoop van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten centraal. In 2015 zal 50% van het hardhout, 85% van het plaatmateriaal en 100% van het naaldhout aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn.

Met ingang van 3 maart 2013 is de European Timber Regulation (‘EUTR’) in werking getreden. Deze verordening bepaalt dat uitsluitend nog legaal gekapt hout in de Europese Unie geïmporteerd mag worden. Voor ons is deze eis niet de uitsluitende reden om te streven naar 100% legaal gekapt hout. Zoals u van ons als grote importeur mag verwachten zijn wij al geruime tijd geleden begonnen om onze inkoop zo te organiseren dat wij daarin waarborgen hebben dat het door ons gekochte hout legaal is gekapt. Het is voor ons dan ook slechts een logische volgende stap om daarnaast te voldoen aan alle formele eisen die de EUTR stelt.

Wij hebben hiertoe ons bestaande eigen due diligence systeem aangescherpt om conform de EUTR de mogelijke risico’s in kaart te brengen. Ook beschikken wij over toegang tot alle benodigde documentatie van onze leveranciers van buiten de EU. Indien noodzakelijk kunnen wij extra waarborgen inbouwen in ons inkoopproces. Dat kan middels eigen controles, door controles uitgevoerd door partners uit onze groep en/of controles door onafhankelijke derde partijen. Met de door ons opgestelde procedure hebben wij het volste vertrouwen dat de door ons geïmporteerde goederen EUTR conform zijn.

Jongeneel verkoopt bij voorkeur hout uit duurzaam beheerde bossen en ondersteunt initiatieven om tot meer duurzaam gewonnen hout te komen.

Jongeneel heeft in 2012 89% van haar hout, houtproducten en plaatmateriaal als aantoonbaar duurzaam op de markt gebracht. Hiermee scoren we aanzienlijk beter dan het marktgemiddelde.

duurzaam hout

Update 2015:

Recent heeft Probos de cijfers gerapporteerd inzake het Duurzame karakter van de inkoop/import van Hout en Plaatmaterialen van de VVNH-leden. Vorig jaar bestond 95.1% van ons ingekochte Hout en Plaatmateriaal uit duurzaam gecertificeerd materiaal. De teller voor alle VVNH-leden, inclusief wijzelf, komt uit op 88.7% (doelstelling VVNH: 85.0%).  Hiermee blijven het marktgemiddelde nog steeds goed voor. Een prima score dus voor Jongeneel!

Om kenbaar te maken dat hout aantoonbaar verantwoord geproduceerd is zijn er diverse keurmerken voor verantwoord bosbeheer. Wereldwijd zijn er twee leidende keurmerken voor verantwoord bosbeheer: FSC® en PEFC. Beide keurmerken staan garant voor verantwoord bosbeheer. Dit wordt onderschreven door de Europese Commissie.

De Nederlandse Overheid buigt zich eveneens voor haar verantwoorde inkoop over de keurmerken voor verantwoord bosbeheer. Aan de hand van inkoopcriteria voor hout/houtproducten (TPAS) toetst een speciale commissie (TPAC) bestaande keurmerken. Tot nu toe zijn FSC-Internationaal en PEFC-International (m.u.v. MTCS-Maleisië) goedgekeurd.

Jongeneel heeft voor alle vestigingen de Chain of Custody voor FSC en voor PEFC.

  • Jongeneel B.V. heeft een multi-site-certificaat om FSC houtproducten te kunnen verkopen. Alle vestigingen van Jongeneel hebben het Chain of Custody nummer SGSCH-COC-000206.
  • Jongeneel B.V. een groepcertificaat om PEFC houtproducten te kunnen verkopen. Alle vestigingen van Jongeneel hebben het Chain of Custody nummer SKH-PEFC-COC-5005.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok