text.skipToContent text.skipToNavigation
Corona-update: Onze vestigingen zijn geopend voor zakelijke klanten. Particuliere klanten kunnen tijdelijk alleen online bestellen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Timber and Building Supplies Holland N.V. en haar dochterondernemingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Introductie

Timber and Building Supplies Holland N.V. is gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37077570 als naamloze vennootschap met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “TABS Holland”.

TABS Holland  respecteert de privacy van haar relaties en van de gebruikers van de websites gebruikt door TABS Holland of haar dochterondernemingen (zie overzicht dochterondernemingen en overzicht websites).

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door TABS Holland worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat TABS Holland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van TABS Holland of haar dochterondernemingen. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Onze websites zijn openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken op diverse van onze websites. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de profiel-functionaliteiten gebruikt kunt maken.

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites.

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende website.

Via onze websites bieden wij allerlei producten en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
•    duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
•    u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
•    het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
•    uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
•    wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aankoop van producten, het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken. TABS Holland verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
•    klant wordt van een van onze ondernemingen;
•    leverancier bent van onze onderneming(en);
•    als werknemer actief bent;
•    aandeelhouder bent van onze onderneming;
•    een al dan niet commerciële relatie aangaat;
•    aangeeft op de hoogte te willen blijven van een nieuwsbrief van een van onze ondernemingen/websites;
•    middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;
•    onze website bezoekt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
•    NAW-gegevens;
•    telefoonnummer;
•    IBAN;
•    e-mailadres;
•    gebruikersnaam/profielnaam/schermnaam;
•    functie;
•    informatie die u zelf invult in een open veld of een bericht in het contactformulier
•    gegevens zoals IP-adres, MAC-adres, “identifiers” in cookies en uw surfgedrag op onze websites;
•    vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft;
•    camerabewaking beelden;
•    c.v.;
•    motivatiebrief;
•    geslacht;
•    geboortedatum;
•    opleidingsniveau.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
•    om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten;
•    om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
•    om contact met u op te nemen en te onderhouden;
•    om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
•    om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies);
•    om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
•    om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies);
•    vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal;
•    vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn;
•    om de dienstverlening van TABS Holland en haar dochterondernemingen te verbeteren;
•    om onze bezoekers, personeelsleden en eigendommen te beschermen;
•    om onze websites te verbeteren;
•    om uw klacht over of uw reactie op een klacht te verwerken;
•    om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
•    om u gebruik te laten maken van onze overige diensten;
•    om uw sollicitatie te verwerken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Als mede aan de beheerders van software/diensten t.b.v. onze administratie, dataopslag voor gegevensbewerking, versturen van nieuwsbrieven etc. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop, laten wij bij iedere aanvraag voor aankopen op rekening een kredietcheck uitvoeren, vragen wij informatie op omtrent de natuurlijke personen in het bestuur van de onderneming, en geven we uw gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of door middel van een rechterlijke uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van TABS Holland.

Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuwsbrieven doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een account heeft, kunt u daarmee inloggen op de betreffende site om uw gegevens in te zien en te wijzingen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: privacy@tabsholland.nl
 

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overzicht dochterondernemingen

-    Koninklijke Jongeneel
-    PontMeyer
-    Houthandel van Dam
-    RET Bouwproducten
-    Centrop Houtimport
-    Hillegersbergsche Houthandel (HgPro)
-    Trima
-    Astrimex
-    Heuvelman Hout

Overzicht Websites

-    www.jongeneel.nl
-    www.pontmeyer.nl
-    www.houthandelvandam.nl
-    www.retbouwproducten.nl
-    www.centrophoutimport.nl
-    www.hgpro.nl
-    www.trima.nl
-    www.astrimex.nl
-    www.heuvelman-hout.nl