Verantwoord hout

'Hout is een ongelooflijk duurzaam, verantwoord, mooi en prettig product.' 

 

Verantwoord hout zit in onze wortels

Jongeneel handelt al 220 jaar in hout. Hout is een van de meest duurzame grondstoffen, als het tenminste uit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Wij zorgen ervoor dat u er blindelings op kunt vertrouwen dat al het hout dat u bij Jongeneel koopt, zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Dat doen we in samenwerking met keurmerken zoals FSC® en PEFC™. Zo zit duurzaamheid al meer dan twee eeuwen in onze wortels.

Minder CO2-uitstoot

Hout is CO₂-neutraal: bomen nemen CO2 uit de lucht op en geven daarvoor zuurstof terug. In één kubieke meter hout wordt een ton CO2 opgeslagen. Dit blijft opgeslagen totdat het hout verbrand of vergaan is. Door hout te gebruiken als bouwmateriaal, bent u daarom duurzaam bezig en beperkt u de CO₂-uitstoot. 

Een voorbeeld: in Nederland worden per jaar ongeveer 40.000 woningen gebouwd. 1500 woningen hiervan worden in houtskeletbouw uitgevoerd. Als al die 40.000 woningen in houtskeletbouw  uitgevoerd zouden worden, leidt dat tot een besparing van 24% op de CO₂-uitstoot in de bouwfase van nieuwbouwprojecten. 

‘Door beton en staal te vervangen door FSC-hout neemt de CO₂-uitstoot in de bouwsector af met meer dan 30%.’ (Bron: FSC Nederland)

Verantwoord beheerde bossen 

Hout is alleen duurzaam als de bossen ook verantwoord beheerd worden. Jongeneel maakt zich hiervoor sterk met een inkoopbeleid dat gericht is op duurzaamheid. Alleen door flora en fauna te behouden, de rechten van arbeiders en bewoners te bewaken en natuurlijk door tijdig opnieuw aan te planten, ontstaat er een duurzaam eindproduct. Juist door een verantwoorde houthandel wordt het behoud van bossen gestimuleerd en ontbossing voorkomen. De vraag naar tropisch hout uit verantwoord beheerd bos houdt dit tropisch bos in stand. Zo worden bossen door de boseigenaar minder snel omgezet naar bijvoorbeeld landbouwgrond en blijft de enorme biodiversiteit in deze bossen behouden. 

Onze resultaten

Jongeneel streeft ernaar dat 100% van ons hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bosgebieden. De belangrijkste waarborgen hiervoor zijn de internationaal geaccepteerde keurmerken FSC en PEFC. Samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) spannen wij ons actief in om het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd hout te vergroten. En met succes: in 2016 was maar liefst 99% van het geïmporteerde naaldhout, 75% van het geïmporteerde hardhout en 97% van het geïmporteerde plaatmateriaal FSC- of PEFC-gecertificeerd. Jongeneel zit met deze percentages op of ruimschoots boven de 2016-2020-doelstelling van de van de VVNH: naaldhout: 100% herkomst, hardhout: 65% en plaatmateriaal: 90%.

Hoe doen we dat?

Duurzaam bosbeheer is relatief kostbaar, maar op de lange termijn beter voor natuur, mens, dier én voor de houthandel zelf. Door het inkopen van houtproducten met een FSC- of PEFC-keurmerk kan duurzaam bosbeheer blijven bestaan en verder uitbreiden. Gelukkig raken steeds meer boseigenaren, producenten, bouwers  en consumenten overtuigd van het nut en noodzaak van duurzaam bosbeheer. Dit zorgt voor een jaarlijks wereldwijde toename van het aantal hectare FSC- en PEFC-gecertificeerd bosgebied. Een aantal producten is nog niet verkrijgbaar met een FSC- of PEFC-keurmerk, omdat de vraag naar duurzaam geproduceerd hout het aanbod geregeld overstijgt. Voor deze producten probeert Jongeneel een ander, eveneens duurzaam alternatief te vinden.  

Altijd legaal hout

Sommige houtproducten zijn nog niet of in zeer beperkte mate met een FSC- of PEFC-keurmerk verkrijgbaar. Voor die producten hanteren wij één ijzeren regel: de legale herkomst moet vaststaan. Een legaal houtproduct heeft niet altijd een FSC- of PEFC-keurmerk, maar moet wel volgens de wetten van het land van herkomst gekapt, geproduceerd en geëxporteerd zijn. Alle landen waar Jongeneel hout inkoopt, hebben hun bosbeleid verankerd in nationale wet- en regelgeving.

Klik hier voor de certificaten

'Jongeneel streeft naar 100% hout uit verantwoord beheerde bossen.' 

 

          

 

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council) is wellicht het bekendste keurmerk op het gebied van hout. FSC is een internationale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk is in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector. In het bestuur zijn zowel landen uit het noordelijke als uit het zuidelijke deel van de wereld  vertegenwoordigd. Het voornaamste doel van FSC is het bevorderen van verantwoord bosbeheer om de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade.

Klik hier voor meer informatie over FSC

PEFC™

Het internationale keurmerk van PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes)  garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor ‘people, planet & profit’. In een PEFC-gecertificeerd bos zorgt de boseigenaar ervoor dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit. Zo wordt er continu CO2 opgenomen door het bos en hebben PEFC gecertificeerde bossen zelfs een positieve impact op het klimaat.

Klik hier voor meer informatie over PEFC

STIP

Jongeneel steunt STIP, omdat dit keurmerk bedrijven de kans geeft om aan te tonen dat zij uitsluitend duurzaam hout inkopen. Een STIP-gecertificeerd bedrijf hoeft niet meer FSC en / of PEFC gecertificeerd te zijn, maar kan gewoonweg producten van deze beide keurmerken inkopen, en voldoet daarmee aan de duurzaamheidseisen van de rijksoverheid. Er hoeft geen keuze meer gemaakt te worden voor FSC óf PEFC. Binnen een STIP-gecertificeerd bedrijf mag het hout van beide keurmerken door elkaar opgeslagen en toegepast worden.

Al ons naaldhout is gecertificeerd. Jongeneel kan ervoor zorgen dat uw bedrijf, wanneer u aangeeft dat uw bedrijf STIP-gecertificeerd is, uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerde artikelen geleverd krijgt. Desgewenst kunnen wij ook een jaaroverzicht van ingekochte materialen aan u toesturen.

Klik hier voor meer informatie over STIP 

'Duurzaam bosbeleid is beter voor natuur, mens, dier én de houthandel. Door meer hout toe te passen, kan de CO₂-uitstoot in de bouw flink teruggedrongen worden.'

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok