text.skipToContent text.skipToNavigation

BENG – ben jij klaar voor de nieuwe energieprestatie?

Duurzaam en circulair bouwen wordt steeds belangrijker. Zelfs zo belangrijk dat per 1 januari 2021 een nieuwe wet van kracht gaat. BENG zal EPC vervangen om het energiezuinig bouwen te stimuleren en duurzaamheid te waarborgen.

Wat is BENG?

BENG staat voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ en bestaat uit drie energieprestatie-indicatoren. Dit is een nieuwe norm die vanaf 1 januari 2021 ingaat. (Bijna) energieneutraal bouwen wordt hiermee wettelijk verplicht. Dit betekent dat de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) voor het berekenen van de energieprestatie, komt te vervallen. Alle nieuwbouw moet gaan voldoen aan de BENG-eisen om duurzaam bouwen te bevorderen.

De drie BENG-indicatoren

BENG is ingedeeld in drie indicatoren. Bij elkaar bepalen de indicatoren de energieprestatie van een gebouw. De score bepaal je aan de hand van onderstaande indicatoren:

1. Energiebehoefte (kWh/m2/jr)
Dit is de maximale hoeveelheid energie dat een gebouw nodig heeft om te verwarmen en te koelen.

2. Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jr)
Naast verwarmen en koelen, zijn er vaak meer installaties nodig om een gebouw van energiebehoefte te voorzien zoals warm tapwater, ventilatoren en verlichting. Ook deze waarden worden uitgedrukt in kWh/m2. Om aan de norm te voldoen kunnen zonnepanelen helpen om het primair fossiel energieverbruik te beperken.

3. Aandeel hernieuwbare energie (%)
Dit is de minimale percentage voor hernieuwbare energie dat wordt gebruikt. Met zonnepalen- of collectoren en gebruik van windenergie kan je het percentage eenvoudig verlagen.

BENG eis per gebouw type

              

Energiebehoefte
kWh/m
2-y

Primair energieverbruik
kWh/m
2-y

Hernieuwde energie %

Woning 55 + ... * 30  50
Woongebouw 65 + ... * 50 40
Kantoren 90 + ... * 40 30
Scholen 190 + ... * 70 40
Zorg zonder bed 90 + ...* 50 40
Zorg met bed 350 130 30
Winkel 70 + ... * 60 30
*Toeslag Als/Ag en bouwsysteem

 


 

BENG in beeld. Bekijk de video

Duurzaam ondernemen en bouwen begint bij Jongeneel

Duurzaam en circulair bouwen vinden wij bij Jongeneel belangrijk. Daarom maken we verantwoorde keuzes en stemmen wij onze services en assortiment af in het belang voor alle toekomstige generaties. Direct aan de slag? Bekijk ons duurzaam assortiment:

Hout
Houten gevelbekleding
Rockpanel
 Rockwool
Knauf Insulation 
 Trespa

  


Ook interessant:

  


Welke rekenmethode?

Vanaf 1 januari 2021 zal NTA 8800 de bepalingsmethode zijn om de BENG waardes te meten. Hiermee komt NEN 7120 te vervallen.

Wat betekent BENG voor jou?

Wat verandert er voor jou met de komst van de nieuwe energieprestatie-eisen? Met BENG komt de nadruk te liggen op het beperken van de energiebehoefte. Met name goede isolatie wordt hiermee een noodzakelijke voorwaarde in nieuwbouw en renovatie. Dit vraagt vanzelfsprekend om aanpassingen en innovaties.

Wat kan jij nog meer inzetten om aan de BENG-eisen te voldoen? Denk aan:


Luchtdichting
Warmtepompen
Triple of viervoudig glas
Koudebruggen
PV-panelen

Kijk voor meer informatie over BENG op lente-akkoord.